Tá Scoil Prionnsias Xavier Naofa ag iarraidh an Gaelbhratach a bhaint amach !

  Gaelbhratach 

Támíd ag déanamh alán iarracht chun an brat corcra a fháil !Tá gach duine ag déanamh a dhícheall a bheith ag labhairt Gaeilge tríd na scoile. Tá an Caife Gaeilge ar síúl gach cóicíse, tá gach pháiste ag glacadh páirt sa chomórtas ‘Gaeiligóir na Míosa’! Tháinig rang ó Scoil Oilibhéir ar cuairt chugainn an bhlian seo caite, beidh rang ó Scoil Mhuire, Cluain Aodha ag teacht chugainn an bhlian seo chun a bpáirt a ghlacadh i Lá Gaeilge sa scoil!! Táimíd ag tnúth le Seachtain na Gaeilge, An Mórshiúil sa chlós agus An Ceolchoirm sa halla agus gach rud eile !!

 

Cad í an Ghaelbhratach?

Is scéim spreagtha í Gaelbhratach a thacaíonn le scoileanna atá ag déanamh iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá an scéim oscailte do scoileanna de gach saghas ag leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile. Bronntar Gaelbhratach ar scoileanna tar éis dóibh spriocanna éagsúla a bhaint amach. Baineann na spriocanna le ceol, ealaín, spórt, páirt a ghlacadh in imeachtaí/ imeachtaí a eagrú, agus go leor eile. Is í príomhaidhm na scéime ná cultúr de labhairt na Gaeilge ar bhonn neamhfhoirmeálta a chruthú agus a chothú i measc phobal na scoile agus eile. Is é Gael Linn atá i mbun reáchtáil na scéime le tacaíocht ó Chonradh na Gaeilge agus Glór na nGael.

St Francis Xavier Senior School aims to obtain An Gaelbhratach!!

We are making huge efforts to get the purple flag for speaking Irish!! Every member of the school community is doing their best to speak Irish throughout the school. The Caife Gaeilge is operating in classrooms every fortnight. All the children are participating in the Irish Speaker of the Month Competition. A class from Scoil Oilibhéir visited us last year to take part in an Irish day of activities, this year a class from Mary Mother of Hope will visit. We are looking forward to Seachtain na Gaeilge, the parade in the yard and the Irish Concert and much more!!!

What is Gaelbhratach?

Gaelbhratach is a scheme which supports and encourages schools in their efforts to promote the Irish language. The scheme is open to schools of all type at both primary and secondary level. Schools are awarded the Gaelbhratach upon successful completion of a variety of targets. The targets relate to music, art, sport, the organisation of and participation in events and much more. The primary aim of the scheme is to create and encourage a culture of speaking Irish informally within the school community and beyond.

The scheme is operated and coordinated by Gael Linn with support from Conradh na Gaeilge and Glór na nGael.

Spriocanna- Targets

Leibhéal  Roinn A Level A
Ø  Scoil iomlán páirteach

Ø  Coiste-Moltar go mbeadh an méid is mó daoine agus is féidir páirteach sa choiste –múinteoirí, tuismitheoirí*, agus daltaí san áireamh

Ø  Go múinfear an Ghaeilge trí Ghaeilge

Ø  Feasacht Teanga

Ø  Plean don Ghaeilge i dtimpeallacht na scoile

Ø  Páirt a ghlacadh in imeachtaí Lá/Seachtain/

Ø  Coicís na Gaeilge

Ø  Múinteoirí ag tacú le tuismitheoirí

Ø  Tacú le múinteoirí cúnta/foireann eile na scoile

 

Ø  Whole School involvement

Ø  Set up a committee of pupils, teachers and parents to represent the school

Ø  Teach Irish through Irish

Ø  Irish signage to be visible around the school

Ø  Participation in Irish day, Irish week or Irish fortnight

Ø  Parents and teachers working together to support the learning of Irish

Ø  All ancillary staff  are welcome to take part

 

Leibhéil  Roinn B Level B
Ø  Rannta, amhráin, cluichí bos is lámh, cluichí fáinneacha agus scipeála

Ø  Tionól Scoile

Ø  Scéim na gComrádaithe

Ø  Amhrán na bhFiann-

Ø  Bainistíocht Seomra Ranga le déanamh i gcoitinne trí Ghaeilge,

Ø  Seisiúin Scéalaíochta rialto

Ø  Cluichí Teanga/ Léitheoireachta

Ø   An Ghaeilge agus Ábhair eile

Ø  Greamáin-Bronntar greamáin ar na daltaí nuair a chloistear iad ag labhairt as Gaeilge

Ø  Páistí ag beannú/fáiltiú trí ghaeilge

Ø  An Ghaeilge lasmuigh den scoil

Ø  Siamsaíocht-

Ø   Léiriú físe ar théama roghnaithe

Ø  Tráth na gCeist

Ø   Karaoke trí Ghaeilge

 

 

 

 

Ø  All classes to learn songs and poems

Ø  Some announcements should be made in Irish on the intercom system

Ø  A buddy system should be used to encourage reading and speaking

Ø  Amhrán na bhFian to be sang in assemblies

Ø  Classroom Management to include Irish instructions

Ø  There should be a story -telling session in Irish

Ø  Irish should be used in another subject- PE or Art

Ø  There should be a reward system for Irish- Gaeiligoir na Míosa – Irish speaker of the Month

Ø  Children should greet and welcome people in Irish

Ø  Make connections with the local community- We invited Scoil Oilibhéir to our school last year

Ø  Make a video on a theme of  choice- Irish songs

Ø  Irish Quiz time- Seachtain na Gaeilge

Ø  Karoke in Irish

 

 

Tá súil againn go dtabharfaidh sibh tacaíocht dúinn chun an Gaeilge a fhorbairt tríd na scoile!!

Ná déan dearmad-Is fearr Gaeilge briste ná Bearla cliste!!